Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            นักวิจัยที่ทำการวิจัยจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้ว หากผลงานนั้นไม่มีการนำเสนอต่อสาธารณชน ผลงานนั้นก็ไม่มีคุณค่าอันใด การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทยจึงกำหนดให้นักศึกษาต้องทำงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีคำเรียกขานงานนั้นว่า “สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์” หรืองานวิจัยที่หน่วงงานต่างๆให้ทุนไปศึกษาวิจัย หากงานวิจัยไม่ได้นำเสนอให้สังคมได้รับรู้ งานนั้นก็เป็นเพียงการค้นคว้าที่มีคนอ่านเพียงไม่กี่คน

            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ที่ศูนย์มานุษยวิทยา(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยได้เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธ วัชรคุณ ราชบัณฑิต ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างสรรค์ด้วยสหวิทยาการ”  สรุปสาระสำคัญไว้ตอนหนึ่งว่า “ในอนาคตนักวิจัยควรจะต้องสร้างเครือข่ายการวิจัย ผู้ชำนาญในแต่ละสาขาจะต้องร่วมมือกัน งานวิจัยเรื่องหนึ่งควรมีผู้วิจัยร่วมกันหลายคน แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกัน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างกัน หากนำเอาวิทยาการมาแบ่งปันกันก็จะเกิดเป็นสหวิทยาการ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ เพราะปัญหาในทุกวันนี้มีความซับซ้อนจะแก้ด้วยศาสตร์ๆเดียวไม่ได้ ต้องใช้ศาสตร์และวิทยาการหลายสาขา”

           การนำเสนอผลงานของนักวิจัยมีสองกลุ่มคือนำเสนอด้วยโปสเตอร์ และนำเสนอด้วยวาจา  ใครมีความสนใจในเรื่องใดก็สามารถเข้าชมได้ตามห้องต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้
            ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาวันแรกมี 64 เรื่อง แยกนำเสนอตามห้องต่างๆ ผู้สนใจสามารถเลือกเข้ารับฟังการนำเสนอด้วยวาจาได้ เนื่องจากไม่สามารถจะเข้ารับฟังได้ทุกเรื่องจึงเลือกฟังงานวิจัยในส่วนของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่น่าสนใจเช่น การอนุรักษ์บุญออกพรรษาแห่กระธูปของชุมชนบ้านลาดใต้ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วิธีการสืบสานประเพณีแห่นาคโหดชุมชนบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

            ส่วนงานที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์ที่น่าสนใจเช่น “การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องเล่าชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการเติมผงสกัดชาเขียวต่อการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์  การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม เป็นต้น
            การประชุมวิชาการ การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ มีงานที่น่าสนใจจำนวนมาก ดูกันทั้ง ฟังกันทั้งวันก็ยังไม่อาจจะฟังได้ทุกเรื่อง จึงต้องเลือกดูเลือกฟังในเรื้องที่ตนสนใจ

            ออกจากห้องประชุมเวลาประมาณ 17.00 น ขณะที่กำลังยืนรอรถเพื่อเดินทางกลับฝนได้ตกลงมาพร้อมด้วยลมกรรโชกแรง ช่วงนี้หน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่แล้ว แต่พอขึ้นรถแท็กซี่โดยสาร คนขับก็รายงานทันทีว่า “ทหารปฏิวัติแล้ว หลวงพ่อไม่มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวหรือครับ”
            ถนนจรัญสนิทวงศ์รถก็ยังคงติดเหมือนเดิม กว่าจะถึงที่หมายได้ก็ต้องนั่งติดอยู่ในรถฟังคนขับรถแท็กซี่สาธยายข่าวสารบ้านเมืองให้ฟัง     งานประชุมวิชาการ เขาจัดสองวันคือ 22-23 พฤษภาคม 2557 เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่วันนี้มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน  และฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาปิดทำการ งานวันที่สองจึงขอสละสิทธิ์ เพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัย หากพลาดพลั้งขึ้นมาจะหาทางแก้ลำบาก ประเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครบางคน โบราณว่าอย่าไว้ใจคนมีอาวุธในมือ

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
23/05/57

Go to top