Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ธรรมนำทาง

 

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม

จุดที่เยี่ยมที่สุดในโลกคือใจควรบำรุงรักษาให้ดี

ได้ใจแล้วคือได้ธรรม  เห็นใจแล้วคือเห็นธรรม

รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน

 

หลวงปู๋มั่น  ภูริทตฺโต

วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

 

 

ทิ้งหมดรู้หมด         ทิ้งหมดได้หมด

ไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลย   ไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลย

ทรงจิตเข้ามรรคจิต แล้วจิตพิจารณาจิต

รู้ธรรมในจิต           แล้วถนอมมรรคจิต

จงทำให้ชำนิชำนาญ

 

การไม่กังวล  การไม่ยึดถือ

นั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ

 

พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดุลย์  อตุโล)

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

 

 

พยายามให้เรากินกาล   อย่าให้กาลกินเรา

วันคืนล่วงไปๆ อย่านิ่งนอนใจ ให้เร่งทำความเพียร

ธรรมมีอยู่ แต่ขาดอุบายปัญญา

ก็นั่งโง่ นอนโง่อยู่อย่างนั้นเอง

ธรรมแท้ แม้จะลึกซึ้งคัมภีรภาพเพียงไหน

ไม่เหลือวิสัยของบัณฑิตผู้มีความเพียร

 

หลวงปู่ข่าว  อนาลโย

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้

ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

 

ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของความเพียรแล้ว อาจคิดว่าความขยันหมั่นเพียรในภารกิจต่างๆมันเป็นทุกข์ลำบาก 

เหนื่อยยากมิใช่หรือ จริงดังนั้นคนที่ตกน้ำไม่ยอมว่ายน้ำ มีหวังตายโดยสถานเดียว

จะรอดมาได้แต่เฉพาะคนที่ว่ายน้ำได้หมายถึงพึ่งตนเองเท่านั้น

 

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์(หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต

อดีตล่วงไปแล้ว ดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้ว

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี

 

หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

 

สุขที่เกิดจากการทำชั่ว เหมือนกินขนมที่เจือยาพิษ

สุขที่ได้จากการทำดี เหมือนกินทิพยโอสถ

เอื้อเฟื้อผู้อื่น เหมือนอุ้มชูตัวเอง

เบียดเบียนผู้อื่น  เหมือนเอาหอกเสียบตัวเอง

ตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่หมั่นฝึกสมาธิอยู่เสมอๆแล้ว

พลังจิตก็ย่อมเสื่อมถอยได้ง่าย

 

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่ศรี ฐิตธมฺโม)

วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ที่มา:ธรรมนำทาง: กรุงเทพฯ: แอ็ดวานซ์ อินเตอร์ พริ้นติ้ง จำกัด,มปพ. 

 

Go to top