Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คุณค่าของมนุษย์ มีอยู่ในน้อยสิ่งที่เขาสร้างขึ้น

มันไม่ได้มีอยู่ในความเป็นเจ้าของ ในสิ่งของหลายอย่างที่เขามีอยู่

 

ชีวิตเหมือนขบวนแห่แหน ผู้เดินเข้าจะพบว่าชีวิตดำเนินไปเร็วยิ่งนักและก้าวย่างออกนอกเส้นทาง

แต่ผู้เดินเร็วก็จะพบว่า ชีวิตเป็นไปอย่างเชื่องช้า แล้วเขาก็จะก้าวออกเส้นทางไป

 

ทุกคนล้วนยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเด่นกว่าใคร

 

อวดโง่ได้เป็นนักปราชญ์ อวดฉลาดเป็นคนขลาดเขลา

ถ้าฉันรู้เหตุแห่งความโง่ของฉัน ฉันคงเป็นนักปราชญ์ไปแล้ว

 

ธรรมจะมีความหมายเมื่อรวมเข้าเป็นนิสัยของคน

 

 

คาลิล ยิบราล

กวีชาวเลบานอน

 ที่มา:คาลิล ยิบราล,ปรัชญาน่าคิดของคาลิล ยิบราล,(พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ; แสงดาว,2553

Go to top