Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สันติธัมโมวาท

 

*กลมเหมือนไม้ไม่มีกิ่ง เหมือนไม้หมาก ต้นมันแหลม กิ่งก้านไม่มีเลย

ให้พากันสังเกต ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

เหมือนไม้ไม่มีกิ่งเรียกว่าฉลาดหรือปัญญา แล้วแต่จะแปลเอา

 

*เวลาเป็นของมีค่า ให้ภาวนาเดินจงกรมนะ

 

*การมัธยสถ์ตระหนี่ไปไหนไม่รอด น่าเสียดายกาลเวลาผ่านไป อย่าประมาท

 

*น้ำไหลไฟสว่าง พระมักลืมตัว

 

*บาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า บาปไม่คิดเสียเลยจะดีกว่า

 

*ใจเป็นของไม่ตาย

 

*ไม่ทะยานอยากไปตามความอยากต่างๆ

การมักมากในอาหารเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรม

 

*ท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญ ในชีวิตอายุขัยหมดไปๆไม่ใช่ได้มา

ทุกคนทราบดีว่าหมดไปๆ เหมือนเทียนจุดสั้นลงๆ

 

* สร้างบ้านอิฐบ้านปูนนะสร้างง่าย  แต่สร้างบ้านในใจยากกว่า

 

*สมบัติค้างโลก ทำไมทำได้ทั้งวันทั้งคืน

สมบัติที่ติดตัวไป แค่สองชั่วโมงทำไมทำไม่ได้

 

พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปูฟัก สนฺติธมฺโม)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) จันทบุรี

 

ที่มา:สนฺติธมฺโมบูชา,อนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงพระครูสันติวีรญาณ (หลวงปูฟัก สนฺติธมฺโม).กรุงเทพฯ:แอ๊ดวานซ์อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด,2553

 

 

Go to top