Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เคล็ดลับความสำเร็จ

สวดมนต์เป็นนิจ                อธิษฐานจิตเป็นประจำ
อโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตา จึงจะสำเร็จผล

          เวลาเป็นสิ่งเดียวในโลก ที่ทุกคนได้รับเสมอกัน
ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียว
แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละนาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ามากกว่ากัน
นี่แหละเป็นเรื่องน่าคิด

                                                              พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 
                                                                      วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่มา: ติกฺขปญฺโญ,ทำบุญง่ายๆ,กรุงเทพ;รุงเรืองวิริยพัฒนา,2553

Go to top