Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทุกครั้งที่คุณพบว่าสังคมกำลังมีความขัดแย้งกับธรรมชาติ จงเลือกธรรมชาติ ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไปก็ตาม เพราะคุณไม่มีวันที่จะเป็นผู้แพ้

โลกนี้คือแหล่งสะท้อนกลับ หากเราแสดงความโกรธออกไป ความโกรธจะย้อนกลับมา หากเราให้ความรัก ความรักจะย้อนกลับคืน

เปลี่ยนความโกรธเป็นพลังสร้างสรรค์ แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในตัวคุณทันที พรุ่งนี้สิ่งต่างๆเดิมๆ จะไม่ทำให้คุณรู้สึกอยากแก้ตัวสำหรับความโกรธนั้นเลย

Osho

ที่มา: Osho บรรยาย กำธร เก่งสกุล แปล, 365 วันมหัศจรรย์สมาธิ,กรุงเทพฯ โพสต์บุ๊ค,2552.

Go to top